Sorteersystemen

Eurosort

Fives

Van Riet

VanderLande

Optimus

GBI

Binnen de logistieke omgeving komen bijna alle goederenstromen bijeen in het sorteersysteem.

 

Om deze reden is het sorteersysteem het hart van de logistieke organisatie.

Een storingsvrij leven start bij een correcte installatie. Een onjuiste installatie zal meer slijtage tot gevolg hebben, waardoor de downtime vergroot wordt.

Naarmate het systeem ouder wordt is het noodzakelijk dat het railtraject en aandrijfsystemen van de sorter goed worden onderhouden.

 

TNR-Techniek draagt zorg voor een goede controle en onderhoud van het sorteersysteem.

1/5